head-mtwatsaischool
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2023 1:12 PM
head-mtwatsaischool
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
หน้าหลัก » คลิปกิจกรรม » พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

อัพเดทวันที่ 30 กันยายน 2020

พิธีมอบประกาศนียบัตร บัณฑิตน้อย จัดตั้งขึ้นที่ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ โดยมีผู้อำนวยการเป็นคนมอบใบประกาศณีย์บัตร แก่นักเรียนชั้นอนุบาล

คลิปกิจกรรม ล่าสุด
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์