head-mtwatsaischool
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2024 4:43 AM
head-mtwatsaischool
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

คลิปกิจกรรม

งานกฐินวัดไทร ในวันที่ 18 ตุลาคม 2563

งานกฐินวัดไทร ในวันที่ 18 ตุลาคม 2563

งานกฐินวัดไทร ในวันที่ 18 ตุลาคม 2563 จัดขึ้นภายใต้ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฏ์อุปถัมภ์ โดยผู้อำนวยการเป็นคนทอดกริฐมอบให้แด่พระภิษุสงฆ์ เพื่อสิริมงคลแก่โรงเรียน  

พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

พิธีมอบประกาศนียบัตร บัณฑิตน้อย จัดตั้งขึ้นที่ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ โดยมีผู้อำนวยการเป็นคนมอบใบประกาศณีย์บัตร แก่นักเรียนชั้นอนุบาล

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์