head-mtwatsaischool
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วันที่ 5 ธันวาคม 2023 8:26 AM
head-mtwatsaischool
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » งานไหว้ครู ๑๓ มิ.ย. ๖๒

งานไหว้ครู ๑๓ มิ.ย. ๖๒

อัพเดทวันที่ 19 ตุลาคม 2020

งานไหว้ครู จัดตั้งขึ้นที่ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฏ์อุปถัมภ์ ภายในวันที่ 13 มิถุนายน พุทธศักราช 2563 โดยมีผู้อำนวยการเป็นยินยอมและ เป็นคนพิธีการไหว้ครู

งานไหว้ครู งานไหว้ครู งานไหว้ครู งานไหว้ครู

กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์