head-mtwatsaischool
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วันที่ 5 ธันวาคม 2023 10:18 AM
head-mtwatsaischool
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » เลือกตั้งประธานนักเรียน

เลือกตั้งประธานนักเรียน

อัพเดทวันที่ 19 ตุลาคม 2020

เลือกตั้งประธานนักเรียน จัดตั้งขึ้นเพื่อหาบุคคลอย่างให้แก่นักเรียน ภายในโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฏ์อุปถัมภ์ ในปี พุทธศักราช 2020 โดยมีผู้อำนวยการเป็นคนยินยอม

เลือกตั้งประธานนักเรียน เลือกตั้งประธานนักเรียน เลือกตั้งประธานนักเรียน

กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์