head-mtwatsaischool
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2023 11:08 AM
head-mtwatsaischool
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

สอบนักธรรม

อัพเดทวันที่ 19 ตุลาคม 2020

สอบนักธรรม หนึ่งโครงการดีๆ สำหรับการจัดสอบ “ธรรมศึกษา”  นอกจากการจัดสอบธรรมศึกษาแล้ว ยังมีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่พนักงานและประชาชน เพื่อส่งเสริมการนำหลักธรรมและความรู้ตามหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยการจัดโครงการธรรมบรรยาย

สอบนักธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ ล่าสุด
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์