head-mtwatsaischool
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2023 11:08 AM
head-mtwatsaischool
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » ทัศนศึกษา 2562 ปฐมวัย ณ สวนสามพราน

ทัศนศึกษา 2562 ปฐมวัย ณ สวนสามพราน

อัพเดทวันที่ 19 ตุลาคม 2020

ทัศนศึกษา 2562 ปฐมวัย ณ สวนสามพราน โดยคุณครูประจำชั้นได้พานักเรียนแต่ละห้องที่ตัวเองคนดูแล ไปชมสิ่งๆต่างภาย สวนสามพราน โดยมีผู้อำนวยการเป็นรับรอง

ทัศนศึกษา ทัศนศึกษา ทัศนศึกษา ทัศนศึกษา ทัศนศึกษา ทัศนศึกษา ทัศนศึกษา ทัศนศึกษา

กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์