head-mtwatsaischool
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2023 7:34 PM
head-mtwatsaischool
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
หน้าหลัก » ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา ตั้งอยู่ที่ 15 ถนนโชคชัย ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
เบอร์โทร : 032-355254 ต่อ 11

แผนที่โรงเรียน

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์