head-mtwatsaischool
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วันที่ 20 ตุลาคม 2021 8:09 PM
head-mtwatsaischool
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
หน้าหลัก » นานาสาระ » การให้ของขวัญอย่างปลอดภัยในช่วง ตรุษจีน

การให้ของขวัญอย่างปลอดภัยในช่วง ตรุษจีน

อัพเดทวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2021

การให้ของขวัญอย่างปลอดภัยในช่วง ตรุษจีน

ตรุษจีน

ตรุษจีน คู่มือการให้ของขวัญอย่างปลอดภัยในช่วงตรุษจีน เทศกาลฤดูใบไม้ผลิอยู่ใกล้แค่เอื้อม และจิตใจของผู้คนก็สัมผัสได้โดยธรรมชาติ หากคุณไม่ใส่ใจกับการจัดซื้อจัดจ้าง คุณจะต้องอายที่จะเข้าไปในบ้านของญาติ และเพื่อนๆ อย่าแปลกใจ เพราะการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเป็นจิตสำนึกที่ฝังรากลึก หากคุณไม่เข้าใจการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน แสดงว่าคุณไม่ใช่ผู้ใหญ่ชาวจีนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

คำว่าซึ่งกันและกันมาจาก Book of Rites ซึ่งกันและกัน คือ การติดต่อไม่ได้เป็นการกระทำอนาจาร การไม่ติดต่อก็เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม ประโยคนี้อธิบายถึง หลักการพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของจีนที่จะสามารถ ในการสื่อสารกุญแจสำคัญ คือ การปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมกัน

พิธีกรรมในจีนโบราณหมาย ถึง ชุดแนวคิดทั้งหมดที่ใช้ในการ ตัดสินใจเรื่องญาติและการห่างเหิน ไขข้อสงสัยแยกแยะสิ่งที่เหมือนและต่างกัน และชี้แจงสิ่งที่ถูกและผิด อาจกล่าวได้ว่า มารยาทในการทำความเข้าใจเป็นสัญลักษณ์ของบุคคล วุฒิภาวะและพฤติกรรม อย่างไรก็ตามในการสื่อสารระหว่างบุคคลพิธีกรรมนี้ ไม่ว่าจะโบราณหรือสมัยใหม่ก็มักจะถูกรวมเข้าด้วยกัน

ปัจจุบันชาวจีนให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยน และการจัดของขวัญที่เฉพาะเจาะจง เป็นประเพณีที่จะต้องเตรียมของขวัญที่เหมาะสมในการแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม ด้วยการปรับปรุงมาตรฐาน การดำรงชีวิตด้านวัตถุอย่างต่อเนื่อง และความซับซ้อนของความสัมพันธ์ทางสังคมที่เพิ่มขึ้น การให้ของขวัญก็ค่อยๆ กลายเป็นความรู้ที่ลึกซึ้ง ศุลกากรที่ถูกนำมาใช้ในอดีต ตอนนี้อาจเข้าข่ายอาชญากรรม

ความสัมพันธ์ระหว่างความเอื้อเฟื้อและแชงไม่ใช่ความหมายของอดีตอีกต่อไป การแลกเปลี่ยน หลี่ฉาง เป็นเงื่อนไขที่จำกัด อย่างเคร่งครัดอยู่แล้ว

เกี่ยวกับวัตถุของการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในปัจจุบัน มักเชื่อกันว่าเกิดขึ้นระหว่างญาติและเพื่อนเท่านั้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเอื้อเฟื้อ และแชงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ อีกต่อไประหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานเป้าหมายการบริการจัดการ หรือบุคคลอื่นที่มีผลประโยชน์ทางการเมือง และเศรษฐกิจเป็นพิเศษ สิ่งที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์หลังนี้ สามารถเรียกได้ว่าเป็นการถ่ายโอนผลประโยชน์เท่านั้น นี่อาจกล่าวได้ว่าเป็นการป้องกันความสัมพันธ์ที่สำคัญ ภายใต้แนวคิดใหม่ของหลักนิติธรรม

ดังนั้น คุณต้องระมัดระวังเป็นพิเศษว่า คุณจัดการความสัมพันธ์กับผู้รับของขวัญหรือไม่ เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับอนุญาตให้รับของขวัญของกำนัล งานเลี้ยงการจัดเตรียมการเดินทาง จากลูกค้าระดับบริหารเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถเชิญลูกค้าระดับบริหาร เข้าร่วมงานแต่งงานและงานศพของตนเองได้ และไม่สามารถเก็บเงินจากพวกเขาได้ สิ่งเหล่านี้เป็นสามัญสำนึกอยู่แล้ว

เจ้าหน้าที่ ต้องการความสุภาพในการสื่อสารกับญาติเท่านั้น จากมุมมองของการให้ของขวัญ เราควรพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวตนระหว่างอีกฝ่ายกับตนเองเป็นอันดับแรก ไม่สามารถยอมรับได้ หากไม่ใช่ญาติความสัมพันธ์ด้านการบริการจัดการ จะไม่สามารถยอมรับได้โดยสิ้นเชิง และอีกฝ่ายหนึ่งเป็นญาติของ เป็นทางการในแง่ของรูปแบบการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน โดยพื้นฐานแล้วจำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยน และการแลกเปลี่ยนและการแลกเปลี่ยนซึ่งกัน และกันเน้นความสัมพันธ์ตามอารมณ์ ดังนั้นจึงไม่สามารถเป็นทางการเงินทางเดียวได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง แม้ในหมู่ญาติและเพื่อนแท้ๆคุณต้องส่งฉันและฉันจะส่งคุณไปด้วย

แลกมารยาทโดยไม่ต้องถามได้ไหม บางคนจะบอกว่า ถ้าคุณวางของขวัญไว้ที่บ้านในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ คุณสามารถพูดถึงการขอให้ทำสิ่งต่างๆ ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่หยาบคายและโจ่งแจ้งเกินไป ใครจะทำอย่างนั้น ปลอดภัยสำหรับคนรู้จักเก่าและแม่น้ำ และทะเลสาบเก่าที่ต้องพึ่งพาสายตาในการทำสิ่งต่าง ๆ ฝ่ายหนึ่งไม่ได้พูดถึงอะไรเลย เมื่อให้ของขวัญและอีกฝ่ายไม่ตอบรับของขวัญทั้งสองฝ่ายรู้ดี ว่าหลังจากงานเสร็จสิ้น แม้จะเกษียณอายุไปแล้ว

ส่วนของละครโทรทัศน์เรื่อง In the Name of the People ประกาศใช้และบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 ศาลประชาชนสูงสุดและ การตีความในหลายประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายในการจัดการคดีอาญาเกี่ยวกับการทุจริตและการติดสินบน ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า สิ่งต่อไปนี้ถือเป็นการติดสินบน

1 ตามความเป็นจริง หรือสัญญาว่าจะแสวงหาผลประโยชน์เพื่อผู้อื่น

2 การรู้ว่าบุคคลอื่นมีเรื่องมอบหมายเฉพาะ

3 เมื่อปฏิบัติหน้าที่เขาไม่ได้รับความไว้วางใจ แต่หลังจากนั้น เขาก็รับทรัพย์สินของผู้อื่น ตามการปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานของรัฐที่ร้องขอหรือรับทรัพย์สินมูลค่า จากผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความสัมพันธ์ที่เหนือกว่า หรือเหนือกว่าหรือบุคลากรที่มีการจัดการ มีความสัมพันธ์ในการบริหารจัดการ อาจส่งผลกระทบต่อการใช้อำนาจ และจะถือว่าเป็นคำมั่นสัญญาว่า จะแสวงหาผลประโยชน์สำหรับผู้อื่น

พูดตรงไปตรงมา คุณไม่จำเป็นต้องดูว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่ แต่ดูที่การกระทำจริงแม้ว่า จะมีความสงสัยในความสัมพันธ์ที่เฉพาะเจาะจง แต่ก็มีทั้งเข้มงวดและชัดเจน ความเชื่อสามารถตัดสินได้เพียงแค่เลิกคิ้ว ซึ่งเป็นการป้องกันพฤติกรรม ไม่มีความสนใจเฉพาะในการแลกเปลี่ยน ความเอื้อเฟื้อตามปกติ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกของครอบครัว และมิตรภาพหรือการลงทุนทางอารมณ์ในอำนาจ อย่าคาดหวังว่าอวัยวะที่จัดการคดีจะโง่เขลาและไม่ชัดเจน ในความหมายคือ ทุกอย่างจะบ่งบอกถึงที่มาของเหตการณ์นั้นได้ ในทางปฏิบัติในกรณีการติดสินบน ส่วนใหญ่การป้องกันความสุภาพ และการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันของทนายความจะถูกปฏิเสธ

การแลกเปลี่ยนมารยาท โดยไม่ให้เงินเป็นการแลกเปลี่ยนที่ปลอดภัยหรือไม่ อย่างที่เราทราบกันดีว่า การส่งเงินโดยตรงนั้นมีความอ่อนไหวสูง ยกเว้นซองจดหมายสีแดงขนาดเล็ก สำหรับการแต่งงานของเด็กข้อความแสดงความเอื้อเฟื้ออื่น ๆ ที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด แม้ว่าจะมีลักษณะเฉพาะในท้องถิ่นก็ตาม ตอนนี้ยากที่จะยอมรับโดยหน่วยตรวจสอบวินัยและการจัดการกรณี เป็นไปไม่ได้ที่จะส่งอั่งเปาโดยตรงในช่วงวันหยุด แต่ไม่ได้หมายความว่า ของขวัญโดยไม่ให้เงินจะไม่เป็นไร

อ่านบทความต่อไป คลิ๊ก !!!   เรื่องเล่าชายป่วยเป็น มะเร็ง

นานาสาระ ล่าสุด
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์