head-mtwatsaischool
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2023 1:12 PM
head-mtwatsaischool
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
หน้าหลัก » คลิปกิจกรรม » งานกฐินวัดไทร ในวันที่ 18 ตุลาคม 2563

งานกฐินวัดไทร ในวันที่ 18 ตุลาคม 2563

อัพเดทวันที่ 30 กันยายน 2020

งานกฐินวัดไทร ในวันที่ 18 ตุลาคม 2563 จัดขึ้นภายใต้ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฏ์อุปถัมภ์ โดยผู้อำนวยการเป็นคนทอดกริฐมอบให้แด่พระภิษุสงฆ์ เพื่อสิริมงคลแก่โรงเรียน

 

คลิปกิจกรรม ล่าสุด
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์