head-mtwatsaischool
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วันที่ 22 เมษายน 2021 8:50 PM
head-mtwatsaischool
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
หน้าหลัก » ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ดังนี้

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
87151
อบ.2
75121
อบ.3
818261
รวม อบ.
2330533
ป.1
1011211
ป.2
109191
ป.3
1316291
ป.4
1014241
ป.5
1318311
ป.6
1116271
รวมประถม
67841516
ม.1
51601113
ม.2
5544993
ม.3
60511113
รวมมัธยมต้น
1661553219
ม.4
2335582
ม.5
2829572
ม.6
1514292
ปวช.1
0000
ปวช.2
0000
ปวช.3
0000
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
66781446
รวมทั้งหมด
32234766924
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

 

 

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์